Välkommen till Bergman Coaching

retagscoaching

Vill du bli en effektivare ledare? Skapa trygghet i din arbetsgrupp? Står ditt företag inför nya utmaningar? Behöver du odla ett mjukare eller tydligare ledarskap? Eller behöver hela teamet hitta en bättre gruppdynamik?

Genom coachingsamtal får du insikter, strategier och verktyg som du kan använda för att inspirera andra till att nå sin fulla potential. Du får verktyg som stärker både självkänsla och självförtroende hos dig och dina medarbetare så ni tillsammans kan möta nya utmaningar och lösa problem utifrån ett välfungerande teamwork och ett tydligt ledarskap.

Ett gott arbetsklimat byggs med trygghet, tillit och delaktighet.

Verktyg finns för både företagsledning och anställda.

Oavsett vilka utmaningar ditt företag står inför kommer Mikael att kunna ge dig och ditt företag den stöttning som behöves för att driva företaget vidare framåt i en långsiktigt hållbar utveckling.

Personlig coaching

Står du och stampar, känner dig vilsen i livet eller har drabbats av en kris? Är det dags för dig att komma vidare? Med en personlig coach får du chansen att ta steget vidare!

Personlig coaching utgår från varje individs behov och kan därför se väldigt olika ut. Det kan handla om gränssättning eller målsättning. Men oavsett om du vet vilken förändring som behövs i ditt liv eller om du bara går runt med en känsla av att du måste ändra på något i din tillvaro så är personlig coaching en väg framåt för dig. Där får du hjälp att hitta strategier, skaffa verktyg och få de insikter du behöver för att nå en förändring och få din person att växa och utvecklas.

Föreläsningar & Workshops

Letar du och ditt företag efter en matnyttig workshop eller stimulerande föreläsning som ger dig och ditt team ny energi, inspiration och väcker nya tankar? 

Under ledning av Mikael kommer ni garanterat få en boost utöver det vanliga! 

Mikael håller föreläsningar och workshops inom flera olika områden, men fokus ligger på personlig utveckling, teambuilding och stresshantering, i både förebyggande och rehabiliterande syfte.

Att genom föreläsningar, workshops och samtal föra sina medarbetare samman för att stärka ”vi”-känslan, tydliggöra målsättningar och fylla på med energi och inspiration stärker både medarbetarna och företaget. Verktygen som lärs ut är bara en början till ett fortsatt gemensamt arbete för dig och din arbetsgrupp så ni kan fortsätta jobba för att nå just ert företags visioner och mål!

Retreats

Behöver du som individ, ni som par eller arbetsgrupp tid för en mer djupgående förändringsprocess? Behöver du återhämtning eller läkning? Eller kanske bara påfyllning av energi och glädje?

Under en kortare eller längre retreat ges du chansen att göra en mer djupgående resa med dig själv, din partner eller din arbetsgrupp tex. Du kommer att få jobba både med individuella övningar och i grupp.

Retreaten ges på olika teman. Det kan vara allt från medveten närvaro, stresshantering, relationell interaktion, könsroller i samhället, andning, kroppsmedvetenhet, rädslor och glädje.

”Body-Mind-Spirit” är ledord som genomsyrar samtliga retreats.

Upplägg gällande tidslängd, boende och platser varierar från allt mellan tält i skogen med matlagning över öppen eld till femstjärnig inkvartering.

Vilket du än väljer kommer du gå stärkt, påfylld och mer grundad hem efter en retreat med Mikael.

Om Mikael

Mikael Bergman är företagscoach sedan 20 år tillbaka och driver företaget Bergman Coaching. Han har arbetat världen över och känner ett stort engagemang för människor och deras mående. Mikael jobbar både med individuell- och grupp coaching med fokus på personlig utveckling, gruppdynamik, krishantering, livsstilsförändringar, relationsproblem, målfokusering, prestation, stress- och ångest hantering, medveten närvaro och livslust! Mikael har även en gedigen erfarenhet av att leda grupper i meditation. Han jobbar med konkreta övningar, både i rörelse och stillhet och lämnar ut användbara verktyg” att ta med sig hem och jobba vidare med på egen hand. 

Mikael vet att en frisk människa i en sund företagskultur kan prestera långt mer än t ex en stressad medarbetare.

Mikael släpper inte hem en kund utan att denna känner sig nöjd och påfylld!

Utbildning:

– FSF, Berkeley USA med inriktning på samtalsmetodik, trauma- och stresshantering, yoga, anatomi, gruppdymanik, mänsklig programering, mindset, healing, kulturell påverkan och meditation

– Ledarskapsutbildning

– Fortlöpande vidareutbildningar inom coaching, samtalsmetodik och beteendevetenskap

– Judo och Kung Fu instruktör

– Överlevnadsutbildning i skog och mark